ຄົ້ນຫາ ຮູບພາບ ແຜນທີ່ Drive ແປພາສາ
ຊ່ວຍເຫຼືອ | ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ພາສາອັງກິດ
ພາສາລາວ
ພາສາໄທ
ກວດສອບພາສາ
ພາສາລາວ
ພາສາອັງກິດ
ພາສາໄທ
ພິມຂໍ້ຄວາມ ຫຼືທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ ຫຼື ແປເອກະສານ.
Please help Google Translate improve quality for your language here.
Google ແປພາສາ ສຳລັບທຸລະກິດ:Translator ToolkitຕົວແປພາສາໃນເວັບໄຊGlobal Market Finder
ປິດການແປແບບດ່ວນທັນໃຈກ່ຽວກັບ Google ແປພາສາໂທລະສັບມືຖືຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຊ່ວຍເຫຼືອສົ່ງຂໍ້ສະເໜີແນະ